FABA JAARCONGRES OP BATIBOUW
BRUSSELS EXPO - PALEIS 3
WOENSDAG 4 MAART 2020 OM 14U00


Energetische (r)evolutie: Duurzaam bouwen in een nieuwe economische context

De algemene verlaging van de BTW van 21% naar 6% op afbraak en wederopbouw: het economisch fundament voor een groenere toekomst?

 

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord stelt de regering dat zij wenst te investeren in een nieuw beleid, waarin groot belang wordt gehecht aan initiatieven die strekken tot de vernieuwing van het Belgisch woningpatrimonium. In dat verband tonen meerdere studies en proefprojecten aan dat de verlaging van de BTW naar 6% op afbraak en wederopbouw in een selecte groep van gemeenten een bijzonder effectieve financiële stimulans is geweest, die een dergelijke vernieuwing in de hand heeft gewerkt. Is het wenselijk dat een algemene verlaging van de BTW naar 6% op afbraak en heropbouw in heel het land wordt ingevoerd? Hoe kan dit worden gekaderd in een sociaal beleid en in welke mate kunnen bijkomende financiële incentives van de overheid, de financiële en vastgoedsector bijdragen aan de verwezenlijking van een energetische (r)evolutie? Wij stellen de vraag aan een panel van specialisten en ervaringsdeskundigen.